Portföljförvaltning

Kundens tillgångar, mål och begränsningar styr placeringsstrategin och portföljförvaltningen.

Investeringsverksamhetens hörnstenar

Våra placeringsstrategier utgår från akademisk och empirisk forskning. Idéerna analyseras och testas med kvantitativa metoder. På marknaden förekommer trender och prissättningsfel som vi utnyttjar systematiskt. Placeraren får en kompensation från extraintäktskällor vars utnyttjande förutsätter långsiktighet. De placeringsobjekt som bäst passar strategierna väljs på basis av kvantitativ analys. Vi modifierar tillgångsklassernas vikt aktivt för att förbättra den riskkorrigerade avkastningen.

 Allokeringsteamet beslutar om:

  • viktningen mellan aktier och räntor
  • aktiernas geografiska viktning och om viktningen av ränteklasserna
  • placeringsteman inom och mellan olika placeringsklasser.

Allokeringsteamet

Valtteri Ahti

Valtteri Ahti

Chefsstrateg, Ph.D. (Ekonomi)
På Evli sedan år -11 och i placeringsbranschen i över 10 år.

Jani Korhonen

Jani Korhonen

Portföljförvaltare, ekonomie kandidat
På Evli sedan år -00 och i placeringsbranschen i över 20 år.

peterlindahl_200x200

Peter Lindahl

Ordförande för allokeringsgruppen, seniorportföljförvaltare, ekonomie magister
På Evli sedan år -00 och i placeringsbranschen i över 25 år.

kimpessala_200x200

Kim Pessala

Direktör, institutionella kunder, ekonomie magister
På Evli sedan år -95 och i placeringsbranschen i nästan 25 år.

Sevon-Jari_200x200

Jari Sevón

Placeringsdirektör, ekonomie magister
På Evli sedan år -95 och i placeringsbranschen i över 35 år.