Portföljförvaltning

Kundens tillgångar, mål och begränsningar styr placeringsstrategin och portföljförvaltningen.

Investeringsverksamhetens hörnstenar

Våra placeringsstrategier utgår från akademisk och empirisk forskning. Idéerna analyseras och testas med kvantitativa metoder. På marknaden förekommer trender och prissättningsfel som vi utnyttjar systematiskt. Placeraren får en kompensation från extraintäktskällor vars utnyttjande förutsätter långsiktighet. De placeringsobjekt som bäst passar strategierna väljs på basis av kvantitativ analys. Vi modifierar tillgångsklassernas vikt aktivt för att förbättra den riskkorrigerade avkastningen.

 Allokeringsteamet beslutar om:

  • viktningen mellan aktier och räntor
  • aktiernas geografiska viktning och om viktningen av ränteklasserna
  • placeringsteman inom och mellan olika placeringsklasser.

Finlands bästa institutionella kapitalförvaltare

Första plats i portföljförvaltningens kompetens, kapitalförvaltningens resultat och kompetens inom ansvarsfull placeringsverksamhet i KANTAR SIFO Prospera-undersökningen.

Läs mer om placeringen

Allokeringsteamet

tomashildebrandt_200x200

Tomas Hildebrandt

Seniorportföljförvaltare, marknadsstrateg, ekonomie magister
På Evli sedan år -96 och i placeringsbranschen i nästan 25 åra

eijakoskimies_200x200

Eija Koskimies

Aktieplaceringsdirektör, ekonomie magister
På Evli sedan år -99 och i placeringsbranschen i 25 år

peterlindahl_200x200

Peter Lindahl

Ordförande för allokeringsgruppen, seniorportföljförvaltare, ekonomie magister
På Evli sedan år -00 och i placeringsbranschen i 20 år

mikaellundstrom_200x200

Mikael Lundström

Placeringsdirektör, ekonomie magister
På Evli sedan år -96 och i placeringsbranschen i 20 år

kimpessala_200x200

Kim Pessala

Direktör, institutionella kunder, ekonomie magister
På Evli sedan år -95 och i placeringsbranschen i nästan 25 år

Sevon-Jari_200x200

Jari Sevón

Placeringsdirektör, ekonomie magister
På Evli sedan år -95 och i placeringsbranschen i 25 år