Teckning & inlösen

Teckning

Du kan teckna fonder på alternativa sätt:

  1. I My Evli. Gör en fondteckning genom att logga in till My Evli och välja Placering > Fonder. Teckningen syns i din portfölj i My Evli inom 1-4 bankdagar.

  2. Kontakta Investerarservice. Ge ett uppdrag till Investerarservice per telefon 09 4766 9701 eller per e-post investerarservice@evli.com.

  3. Kontakta din egen kontaktperson. Ta kontakt med din egen kontaktperson för anvisningar.

Inlösen och överföring

Ifall du vill lösa in fondandelar eller byta ut en fond till en annan, välj mellan de olika sätten nedan:

  1. I My Evli. Inlösen kan göras i My Evli (enbart fondernas tillväxtandelar) i sektionen Förmögenhet > Min portfölj. Klicka på minus–tecknet i slutet av fondraden.
  2. Kontakta Investerarservice.
  3. Kontakta din egen kontaktperson.

Fondandelar kan inlösas, delvis eller helt, på varje bankdag. Inlösen genomförs med andelens bekräftade värde för uppdragsdagen (affärsdagen), när du lämnar uppdraget före kl. 14.00 finsk tid (med undantag av Evli GEM, Evli Japan, Evli Global och Evli Global X). Uppdrag som lämnats efter kl. 14.00 genomförs med andelens bekräftade värde för den följande affäsdagen. Om ett skriftligt andelsintyg för fondandelarna har utfärdats före 15.6.2020, skicka det till Investerarservicen i samband med uppdraget.

Du kan välja ifall du vill att inlösen skall betalas till ditt konto i Evli eller till ditt konto i en annan bank. Medlen står vanligtvis till förfogande två bankdagar efter affärsdagen, med undantag för korträntefonden Evli Likviditet där medlen vanligtvis står till förfogande nästa bankdag efter affärsdagen.

Fondbyte mellan två Evli fonder behandlas som inlösen och teckning.

Fondsparande min. 50 EUR/mån

Logga in till My Evli och gör en sparplan i sektionen Placering > Fonder. Fondsparandet debiteras automatiskt genom att debitera ditt Evli-portfölj på den valda förfallodagen.

Anvisning för överföring av pengar till ditt Evli-konto

Vilka fonder kan du placera i fortlöpande?

Räntefonder

Globala aktier

Nordiska aktier

Faktorfonder

Tillväxtmarknader

Blandfonder

Evli-fondernas handelstidtabell

Handel med fondandelar är inte möjlig om fondens huvudsakliga marknadsplats eller marknadsplatser är stängda på grund av lokala helgdagar eller då banken är stängd. På sådana dagar flyttas genomförandet till följande handelsdag. På kalendern nedan ser du de dagar då det är känt handeln avbryts. Även plötsliga, oförutsedda situationer kan orsaka temporära avbrott i behandlingen av uppdrag som gäller en eller flera fonder.

Evli fonders handelskalender 2023