Evli Finland Select

Aktiefond som placerar i finska bolag.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf