Evli Finland Småbolag

Aktiefond som placerar i finländska småbolag.