Evli Sverige Småbolag

Aktiefond som placerar i svenska små och medelstora företag (valutan är SEK).

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf