Evli Sverige Småbolag

Aktiefond som placerar i svenska små och medelstora företag (valutan är SEK).