Evli Sverige Aktieindex

Aktiefond som placerar i svenska storbolag (valutan är SEK).

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf

Fondernas tidigare resultatscenarier