Evli Sverige Aktieindex

Aktiefond som placerar i svenska storbolag (valutan är SEK).