Evli Global Multi Manager 50

Internationell allokeringsfond med balanserade placeringar i aktier och ränteinstrument.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf