Evli Finland Mix

Blandfond som placerar i finländska aktier och ränteinstrument emitterade inom euroområdet.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf