Evli Nordamerika

Aktiefond som placerar i nordamerikanska bolag.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf