Evli Nordic

Aktiefond som placerar i nordiska bolag.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf