Evli GEM

Aktiefond som placerar i tillväxtländer.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf