Evli Europa

Aktiefond som placerar i europeiska bolag.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf