Evli Statsobligation

Långräntefond som investerar i statsobligationer med högsta kreditbetyg.