Evli Statsobligation

Långräntefond som investerar i statsobligationer med högsta kreditbetyg.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf

Fondernas tidigare resultatscenarier