Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

Tidsbunden fond som investerar i nordiska företagslån.