Evli Leveraged Loan

Räntefond som placerar på den nordiska leveraged loan-marknaden.