Evli Nordic Corporate Bond

Långräntefond som investerar i nordiska företagslån.