Fennica C

Fennica C är en avkastningsinriktad placeringsportfölj som placerar i aktivt förvaltade aktiefonder.