Fennia Modig

Kapitalförvaltningsportföljen Fennia Modig är en aktivt förvaltad kapitalförvaltningsportfölj som i huvudsak placerar i aktier.