Evli Equity Factor USA

Aktiefond som placerar i amerikanska bolag med fokus på faktorer.

Fondens tidigare resultat eller värdeutvecklings graf