Evli Equity Factor Global

Aktiefond som placerar globalt i aktier på de utvecklade marknaderna med fokus på faktorer.