Evli Equity Factor Europe

Aktiefond som placerar i europeiska bolag med fokus på faktore.