EAB är nu en del av Evli. EABs personalfondstjänster finns fortfarande tillgängliga på: https://salkku.eabgroup.fi/jasenpalvelu 

EAB:s kundtjänst för personalfondskunder är: 0201 558 660, jasenpalvelu@eai.fi

Genom personalfonder får de anställda en högre belöning

En personalfond är en fond som ägs av personalen och dess verksamhet baserar sig på lag. I personalfonder kan de anställdas belöningar och bonusar fonderas, varefter fonden placerar pengarna i vissa finansiella instrument, såsom t.ex. det egna bolagets aktier.

Inga socialskyddsavgifter betalas från de fonderade belöningarna, och avgifterna kan utnyttjas i belöningarna. På de fonderade belöningarna betalas ingen skatt, alltså producerar de fonderade belöningarna avkastning även för den annars beskattningsbara andelen. Av uttagen belöning är 20 % skattefritt, och resten beskattas som förvärvsinkomst. Fondering kan göras frivilligt, vilket gör belöningen flexibel för de anställda. 

EAI erbjuder heltäckande rådgivningstjänster för grundandet och upprätthållningen, samt förvaltningen av fonden. I samarbete med Evli erbjuder vi kapitalförvaltningstjänster till fonder.

Personalfondens webbtjänst

I webbtjänsten ser du all information om fonden och om ditt eget medlemskap.

Personalfondens kundservice

0201 558 660 (9.00-17.00 - vardagar)

jasenpalvelu@eai.fi

Ta kontakt