Bolagets styrelse och styrelsens belöningskommitté eller kompensationskommitté fastslår bolagets belöningsstrategi, dvs. mål och villkor för ersättning för utfört arbete. Belöningsstrategin ger ramverket för belöningens struktur, fattar ståndpunkt till belöningsnivån och påverkar utformningen av de incitamentsprogram som är i bruk.

  • Har ditt bolag fastslagit principerna för belöningen?
  • Motsvarar den utbetalda belöningen bolagets prestation?
  • Förstår programmens deltagare målen med de beviljade incitamentsprogrammen?
  • Följer den externa kommunikationen de rådande regleringarna och rekommendationerna?

EAI stödjer sina kunder vid utformningen och förverkligandet av belöningsstrategin, samt med den därtill hörande interna och externa kommunikationen.

Ta kontakt