Administration av incitamentsprogram

Vi erbruder alla aktiebaserade anordningar från optioner och aktiebelöningar till aktiesparprogram för hela personalen samt styrelsens ersättningar.

Boka ett möte

 

EAI_Logo_2020


Incitamentsprogrammets deltagare
EAI Helpdesk:
+358 9 4766 9931
(vardagar kl. 10.00-16.00)
helpdesk@eai.fi

Lokal expertis - global service

 

Evli Alexander Incentive ABs service kombinerar expertis inom nordiska börsnoterade bolags lokala juridiska omgivning och lokalkännedom, med en internationell och flerspråkig servicehelhet som erbjuds åt en globalt utspridd deltagargrupp.

 

Bekanta dig med tjänsterna

One-stop shop för alla incitamentstjänster

Servicehelheten baserar sig på den elektroniska Incentive.Online -portalen för HR-korrespondenter och förvaltare av incitamentsprogrammen runt omkring i världen. Vi hjälper till med att förmedla information åt förmånstagarna, om praktiska åtgärder samt likvidering av incitamenten.  Vi erbjuder hela servicehelheten relaterad till förvaltning av incitament, inklusive aktieemissionen, förvaltnings- och mäklarservicen samt rapporteringen åt ekonomiförvaltningen (IFRS 2) och myndigheterna (MAR).

Incentive inloggningar globalt 2019

Incentive Logins 2019

Administration av incitamentsprogram

EAI-tjänster på nätet

EAI erbjuder globala elektroniska servicetjänster över landsgränser och tidszoner – alltid och överallt – precis då du behöver dem.

Kontaktuppgifter

Bolaget anställer erfarna och högutbildade experter, som innehar kunnighet att svara på även de mest krävande frågorna från kundföretagen och incitamentsprogramskunderna. Bekanta dig med experterna.