Produkter & tjänster

Evli erbjuder kapitalförvaltningstjänster och olika investeringsprodukter för privatpersoner, institutioner och företag. Ytterligare erbjuds företag Corporate Finance-tjänster, administration av incentivsystem och företagsanalys.

Mest använda institutionella kapitalförvaltaren i Finland

Evli var återigen den mest använda institutionella kapitalförvaltaren i Finland i undersökningen ”External Asset Management Institutions 2020 Finland” gjord av KANTAR SIFO Prospera.

Read more

Vi höjer ansvarsfullhet till strategiskt fokusområde

Evli kommer att ytterligare lägga vikt på ansvarsfullhet och jobba aktivt för dess utveckling.

Läs mer

20 år av stark och stabil avkastning

Fonden Evli Corporate Bond, förvaltad av Mikael Lundström sedan start 1999

Läs mer (på engelska)