Aktier och ETF

Handel med Aktie- och ETFs löper smidigt i My Evlis digitala handelstjänst, både via mobilen och på en dator. Till ditt förfogande är de viktigaste marknadsplatserna i Norden, Tyskland och USA. På tjänstens hemsida ser du de viktigaste ekonomiska nyheterna samt Evlis omfattande aktieanalyser. Kursinformationen försenas i 15 minuter. På aktiesidan visas kursinformationen i realtid (OMX Helsinki och Stockholm) avgiftsfritt när du laddar sidan.

My Evli

Logga in i My Evli-onlinetjänsten och börja placera självständigt. 

Placera självständigt

My Evli är vår digitala tjänst för självständig placering. Du får avgiftsfria analyser, översikter och uppdaterad information om dina placeringar.

Strukturerade placeringslösningar

Vi erbjuder regelbundet för tidpunkten skräddarsydda placeringsalternativ med eller utan kapitalskydd.

Evlis fonder

Möjlighet att placera skatte- och kostnadseffektivt i aktie-, ränte- eller blandfonder. Minimiplacering 1 000 euro eller 50 euro/mån.

Digital service 24/7

Du kan följa med hur din förmögenhet utvecklas dygnet runt, alla dagar i webbtjänsten My Evli. Vid behov får du också hjälp från vår placeringstjänst via telefon, chatt eller e-post.

Konton och depositioner

Förutom bankkonto erbjuder vi depositkontrakt Minimideposition är 1 000 euro.

Aktieanalys

Vi analyserar omfattande finska aktier med inriktning på small cap bolag. Våra analyser bygger på bokslutsanalyser, värderingar av förvaltningsbolag, möten med företagsledningen och våra egna verktyg, såsom scenarioanalys.

Bekanta dig med analyserna