Räntan för Evlis bankkonto ändras från och med 15.11.2019

Evli Banks ränta för bankkontot sjunker från 0,20 procent till 0 procent. Beslutet är en följd av den låga marknadsräntenivån och förväntningarna på den framtida ränteutvecklingen.

Den nya räntan tillämpas på ditt bankkonto i anslutning till Evlis tjänster från och med 15.11.2019 i enlighet med punkt 11 i de allmänna kontovillkoren.

Ränteändringen kräver inga åtgärder av kunden. Din kontaktperson hos Evli eller vår Investerarservice berättar gärna mer om olika placeringsalternativ. Du kan kontakta Investerarservicen per telefon (09) 4766 9701 (vardagar kl. 9.30–16.30) eller e-post investerarservice@evli.com.


Ytterligare information:
 
Bengt Wahlström, direktör, Evli Bank Abp, tfn. +358 9 4766 9742, bengt.wahlstrom@evli.com