Evli agerade rådgivare åt Lantmännen

Evli agerade rådgivare åt Lantmännen vid förvärvet av Tate & Lyles kvarn och anläggning för vidareförädling av havre i Kimstad, Sverige.

Läs mer på engelska