Petra Hakamo, Evlis hållbarhetschef, i Finsif:s styrelse 2023

Även Evli kommer att vara representerad i styrelsen för Finsif, Finlands forum för hållbara investeringar, inkommande år. Petra Hakamo, Evlis hållbarhetschef, kommer att ingå i Finsif:s styrelse fr.o.m. januari 2023, i syfte att främja integreringen av hållbarhet i investeringsverksamheten, både i Finland och i Europa i stort.

Läs mer (på engelska)