Evli Abp:s halvårsrapport 1-6/2022

Rörelseresultatet sjönk i en utmanande marknadsmiljö