Evli Bank Abp:s halvårsrapport 1-6/2020

Starkt resultat i en exceptionell marknadsmiljö