Fusion av fonder förvaltade av Evli-Fondbolag

Evli-Fondbolag Ab har beslutat om följande fusioner enligt lagen om placeringsfonder:

Överlåtande fond Övertagande fond
Placeringsfonden Elite Alfred Berg Europa Fokus Placeringsfond Evli Europa
Placeringsfonden Elite Alfred Berg Finland Fokus Placeringsfonden Evli Finland Select
Placeringsfonden Elite Alfred Berg Tillväxtmarknader Fokus Placeringsfonden Evli GEM
Placeringsfonden Elite Alfred Berg USA Fokus Placeringsfonden Evli Nordamerika

Finansinspektionen har den 14.11.2022 gett sitt tillstånd att verkställa fusionerna.

Fusionerna verkställs 28.12.2022. Fusionerna sker på fusionsdagen, varmed den överlåtande fonden upplöses och dess tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande fonden.

Läs mer på engelska: Mergers of funds managed by Evli Fund Management Company