Evli och John Nurminens Stiftelse samarbetar för Östersjön

Evli har inlett ett samarbete med John Nurminens stiftelse. Stiftelsen har inte bara belönats för sin kunskapsförmedling och produktion av havsrelaterad kulturinformation, utan är också en vattenskyddare med fokus på inflytelserika aktiviteter. För Evli är skyddandet av Östersjön ett naturligt steg på vägen mot att bli en koldioxidneutral kapitalförvaltare.

jns-ruotsi-sininen-rgb-640x640

Läs mer på engelska