Integrationen av Evli och EAB framskrider enligt planerna

Den 31.5. undertecknade Evli Abp ("Evli") ett sammanslagningsavtal och en fusionsplan med EAB Group Abp (”EAB”) varigenom EAB integreras med Evli. Integrationen framskrider enligt planerna. 

Evli uppskattar att integrationen genomförs under andra halvåret 2022 och att den slutgiltiga transaktionen verkställs uppskattningsvis den 1.10.2022.

Integrationen har som mål att skapa Finlands ledande bolag inom kapitalförvaltning och placering. Genom integrationen har våra kunder tillgång till ett bredare utbud av produkter och tjänster och därtill det fusionerade bolagets omfattande och erkända expertresurser.

För att genomföra integrationen har EAB:s och Evlis aktieägare kallats till extra bolagsstämmor den 14.7.2022 för att fatta beslut i ärendet.

Den planerade integrationen förutsätter inga åtgärder av kunderna. Vi betjänar våra kunder på samma vis före och efter att integrationen har genomförts.

Börsmeddelande: Evli Abp och EAB Group Abp har undertecknat ett fusionsavtal (på engelska).

 

Evlis kontaktpersoner och Investerarservice tfn +358 9 4766 9701 (vardagar kl. 9.30–16.30 EET), investerarservice@evli.com, hjälper dig gärna vid eventuella frågor.