Evli lanserar en ny Target Maturity fond med fokus på nordiska företagsobligationer

Evli har lanserat Evli Nordic 2025 Target Maturity, en placeringsfond som investerar i nordiska företagslån. Fonden förfaller 2025 och har ett årligt avkastningsmål på cirka 3%*. Teckningstiden för fonden Evli Nordic 2025 Target Maturity började 2.2.2021 och slutar den 19.3.2021.

Placeringsfonden kommer att finnas tillgänglig för investerare i Finland, Sverige, Frankrike, Spanien, Italien och Tyskland.

Läs mer om fonden Evli Nordic 2025 Target Maturity (på engelska)

Se även: Evli Nordic 2025 Target Maturity-webbsida

* Årlig avkastning, exklusive avgifter. Observera att detta inte utgör varken en utlovad avkastning eller ett åtagande från Evli att uppnå sådan avkastning. Fonden kan medföra risk för kapitalförlust, liksom kreditrisk och risk för att investera i high-yield bonds.