Specialplaceringsfonden Evli Hyresinkomst ingick betydande fastighetsaffärer

Evli-Fondbolag Ab:s specialplaceringsfond Evli Hyresinkomst förvärvade fyra kommersiella fastigheter under andra kvartalet 2019.Läs mer på engelska