Evli-Fondbolag Ab:s andelsägarmöte kommer inte att hållas 2020

På grund av de exceptionella omständigheterna orsakade av coronavirus samt begränsningen av sammankomster med mer än tio personer, kommer Evli-Fondbolag Ab inte att ordna det årliga andelsägarmötet våren 2020 enligt gällande regler för fonderna.

Läs mer på engelska här.