Evli åter bland Finlands mest inspirerande arbetsplatser

Evli Bank har uppnått utmärkta resultat i sin medarbetarundersökning som utfördes år 2020 och är följaktligen en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser 2020. Evli nådde åttonde plats bland medelstora organisationer.

Finlands mest inspirerande arbetsplatser tilldelas de finska organisationer som uppnått de bästa resultaten i PeoplePower®-medarbetarundersökningen utförd av Eezy Spirit.

Läs mer på engelska