Evli Bank Abp:s delårsrapport 1-3/2021

Evlis rörelseresultat nästan fördubblades i förhållandet till jämförelseperioden och var 27,1 miljoner euro. Koncernens rörelseresultat ökade mer än femfaldigt till 11,8 miljoner euro.

Utmärkt första kvartal

Evli Bank Abp:s delårsrapport 1-3/2021 finns tillgänglig på engelska och på finska:

Evli Bank Plc’s Interim Report 1-3/2021 (EN)
Evli Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1-3/2021 (FI)