Evli Bank Abp:s delårsrapport 1-3/2020

Förändringarna i värdet i den egna balansräkningen försvagade betydlig resultatet för första kvartalet.

Evli Bank Abp:s delårsrapport 1-3/2020 finns tillgänglig på engelska och på finska: