Evli agerade rådgivare åt Acando

Evli Corporate Finance agerade rådgivare åt styrelsen för Acando AB (publ).

Läs mer på engelska