Fondernas tidigare resultat eller värdeutveckling

  Fondernas tidigare resultat eller avkastnings grafer visar fondens avkastning som en procentuell förlust eller vinst per år under de senaste 5-10 åren i förhållande till sitt jämförelseindex. Det kan hjälpa dig att bedöma hur fonden har förvaltats tidigare och jämföra den med sitt jämförelseindex. Tidigare resultat gör det inte möjligt att göra tillförlitliga antaganden om framtida resultat eller värde. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

  Du kan bekanta dig med fondernas avkastningsgrafer via länkarna nedan.

  Företagsobligations- och räntefonder

  Evli Global Ränta

  Evli Green Corporate Bond

  Evli High Yield

  Evli Investment Grade

  Evli Emerging Markets Credit

  Evli Leveraged Loan

  Evli Likviditet

  Evli Short Corporate Bond

  Evli Nordic 2025 Target Maturity

  Evli Nordic Corporate Bond

  Evli Target Maturity Nordic Bond 2023

  Evli Statsobligation

  Evli Corporate Bond

  Globala aktier

  Evli Aktie

  Evli Europa

  Evli GEM

  Evli Japan

  Evli Global

  Evli Global X

  Evli Nordamerika

  Evli Nordic

  Nordiska aktier

  Evli Nordic Småbolag

  Evli Sverige Aktieindex

  Evli Sverige Småbolag

  Evli Finland Småbolag

  Evli Finland Select

  Faktorfonder

  Evli Equity Factor Europe

  Evli Equity Factor Global

  Evli Equity Factor USA

  Evli USA Growth

  Utvecklingsmarknader

  Evli Emerging Frontier

  Kapitalförvaltningsfonder

  Evli Finland Mix

  Evli Global Multi Manager 30

  Evli Global Multi Manager 50

  Fennia Livs försäkringsportföljer