En karriär på Evli

Vårt bolags framgång baserar sig på vår personals yrkeskunskap och förmåga att producera nya slags lösningar till våra kunders fördel. Vi vill vara en arbetsgivare vars medarbetare upplever att de utvecklas och hela tiden lär sig nya saker. Vår motiverade och engagerade personal stöder vårt företags strategi och mål med sin kompetens.

I Evli-koncernen arbetar experter i olika utmanande arbetsuppgifter. Inom våra huvudsakliga affärsverksamheter arbetar mäklare, analytiker, portföljförvaltare, kapitalförvaltare och placeringsexperter. Dessutom arbetar en stor mängd experter i stödverksamheter som marknadsföring och kommunikation, IT, ekonomiförvaltning, juridiska ärenden och riskhantering samt back office.

Över hälften av Evlis personal har en högskoleutbildning och majoriteten en utbildning inom handel.

Vi söker motiverade och engagerade personer som är proaktiva teamspelare och har sakkunskap, innovation och vilja att utveckla sig själv.

Mari Etholén

Direktör för HR och juridiska ärenden

Lediga platser

Vi är intresserade av kompetenta yrkesmänniskor som har goda interaktionskunskaper och är intresserade av att utveckla sin kompetens. I rekryteringen betonar vi också samarbetsförmåga, entreprenörsanda och serviceinriktning. Vi värdesätter bra språkkunskaper och tidigare arbetserfarenhet inom finanssektorn.
 


Trainee-programmet för unga talanger

Evli Bankens Trainee-program genomförs årligen i maj-augusti i Helsingfors. Målet med vårt program är att hitta motiverade och branschintresserade personer som är i slutskedet av sina högskolestudier och få dem att växa till branschexperter på Evli. Under programmet är det möjligt att få erfarenheter av portföljförvaltning, placeringsanalys och värdepappersförmedling. Flytande finska är ett krav för Trainee-programmet.

Ansökningstiden är januari, och till programmet väljs 2-4 studerande årligen. Vi publicerar information om nästa års program i slutet av 2018.

Läs mer om våra praktikanters upplevelser på bloggen!

Ytterligare information från personalförvaltningen: hr@evli.com