Finansiell fakta

Nyckeltal

 
1-6/2018
1-6/2017
2017
2016
2015
2014
Avkastning på eget kapital, % (ROE) 28,8 22,3 25,5 14,3 20,2 15,2
Avkastning på totalt kapital, % (ROA) 2,1 1,5 2,1 1,4 2,2 1,4
K/I-tal 0,70 0,71 0,70 0,82 0,79 0,84
Koncernens kapitaltäckningsgrad, % 16,4 14,0 15,0 15,3 19,2 15,2
Resultat/aktie, € (EPS), efter utspädning, € 0,41 0,32 0,72      
Dividend/aktie, €* - - 0,52 0,40 0,31 0,21
Marknadsvärde, M€** 233,1 160,9 224,9 157,4 190,9 -
Anställda i slutet av perioden 268 254 240 242 248 242

*Dividend för 2017, godkänd av bolagstämman. Dividend är betald 21.3.2018
**De icke noterade A- seriens aktier är värderade till de listade B- aktiernas avslutskurs.

Evlis årsredovisningar och delårsrapporter finns under Ekonomiska publikationer

Uppdaterad: 13.7.2018