Publikationer

Evli Bank Abp 2018

Halvårsrapport 1-6/2018 (sammanfattning)
Half Year Financial Report 1-6/2018 (på engelska)
Delårsrapport 1-3/2018 (sammanfattning)
Interim Report 1-3/2018 (på engelska)
 

Evli Bank Abp 2017

Evli Bank Abp:s bokslutsöversikt 2017 (sammanfattning)
Evli Bank Plc’s Financial statements bulletin 2017 (på engelska)
Interimsrapport 1-9/2017 (sammanfattning)
Interim Report 1-9/2017 (på engelska)
Delårsrapport 1-6/2017 (sammanfattning)
Half Year Financial Report 1-6/2017 (på engelska)
Delårsrapport 1-3/2017 (sammanfattning)
Interim Report 1-3/2017 (på engelska)

Evli Bank Abp 2016

Bokslutsöversikt 1-12/2016 (sammanfattning)
Financial Statement 1-12/2016 (på engelska)
Delårsrapport 30.9.2016 (sammanfattning)
Interim Report 30 September 2016 (på engelska)
Delårsrapport (sammanfattning) 30.6.2016 
Interim Report 30 June 2016 (på engelska)
Interim Report 31 March 2016 (på engelska)

Evli Bank Abp 2015

 

Evli Bank Abp 2014

 

Evli Bank Abp 2013

 

Evli Bank Abp 2012

 

 

Evli Bank Abp 2011

 

Evli Bank Abp 2010

 

 

Evli Bank Abp 2009

 

Evli Bank Abp 2008

Interim Report 31 March, 2008 (full report in English)