Banktjänster

Vi erbjuder följande banktjänster i anslutning till placering

Bankkonto

Bankkonto till/från vilket man kan överföra pengar från/till ett finskt bankkonto avgiftsfritt.

Depositkontrakt

För den som sätter värde på stabila intäkter erbjuder vi konkurrenskraftiga depositkontrakt (1 mån - 3 år).

Placeringslån

Placeringslånen finns för våra Private Banking-kunder.

Placeringar på penningmarknaden

Fasta intäkter för hela placeringsperioden. Maximilängden är tre år. Placeringen kan också göras i olika valutor. Placeringar på penningmarknaden är tillgängliga för institutioner och företag.

Bankcertifikat

De bankcertifikat som Evli Banken emitterar har en löptid på 1–12 månader. De kan inlösas under löptiden till marknadspriset. Bankcertifikat är tillgängliga för institutioner och företag.

Vi är medlem i Finlands insättningsgarantifond och vår verksamhet kontrolleras av Finansinspektionen.

Penningtransaktioner

Penningtransaktioner i My Evli

I My Evli kan du överföra pengar till Evli med bank-ID från Nordea, Andelsbankerna, Danske Bank, S-Banken eller Ålandsbanken. Transaktionen sker enkelt och snabbt och medlen finns tillgängliga direkt på ditt konto hos Evli.

Gireringar till Evli

SEK Transaktioner i Sverige

I Sverige kan du göra en girering i kronor genom att göra en inbetalning till bankkontot nedan. Vid girering skall du alltid ange din personliga betalningsreferens som finns i ditt kundavtal eller att få av din kontaktperson. Observera att penningtransaktioner kan ta mer än en bankdag. Penningtransaktioner till kontot nedan kan göras endast i svenska kronor.

SEK

Mottagare: Evli Bank Abp
IBAN: SE0530000000039591001843
Kontonummer: 3959 10 01843
Bank: Nordea Bank AB
BIC: NDEASESS

 EUR Transaktioner i Finland

I Finland kan du göra en girering genom att göra en inbetalning till något av Evlis bankkonton nedan. Vid girering skall du alltid ange din personliga betalningsreferens som finns i My Evli, i ditt kundavtal eller kan fås från Investerarservice. Observera att penningtransaktioner kan ta mer än en bankdag. Penningtransaktioner till kontona nedan kan göras endast i euro.

 • Nordea IBAN: FI83 2400 3800 0273 16 BIC: NDEAFIHH

 • OP IBAN: FI88 5723 0220 4710 85 BIC: OKOYFIHH

 • Danske Bank IBAN: FI04 8000 1101 1547 80 BIC: DABAFIHH

 • ÅAB IBAN: FI22 6601 0002 1637 31 BIC: AABAFI22

 • S-Pankki IBAN: FI39 3636 3002 7547 11 BIC: SBANFIHH

Transaktioner från övriga länder

Använd alltid IBAN och BIC koderna när du gör penningtransaktioner till Finland. Vid girering skall du alltid ange din personliga betalningsreferens som finns i My Evli, i ditt kundavtal eller kan fås från Investerarservice. Observera att penningtransaktionerna kan ta mer än en bankdag.

EUR
 • Beneficiary: Evli Bank Plc
 • IBAN: FI8324003800027316
 • Bank: Nordea Bank Plc
 • BIC: NDEAFIHH
SEK
 • Beneficiary: Evli Bank Plc
 • IBAN: FI3624006200022241
 • Bank: Nordea Bank Plc
 • BIC: NDEAFIHH

Kontakta vår Investerarservice ifall du vill göra penningtransaktioner i någon annan valuta.