Aktieanalys

Vi gör analyser av alla finska aktier och koncentrerar oss i synnerhet på small cap-företag. Vår undersökning baserar sig på bokslutsanalyser, värderingar av motsvarande bolag, möten med företagsledning och våra egna verktyg, t.ex. scenarieanalysen.

Läs analyserna

Bästa institutionella kapitalförvaltare

KANTAR SIFO Prosperan ”External Asset Management 2018 Finland"

Read more