Tekniska krav

Nättjänsterna (www.evli.com) fungerar bäst med webbläsarna Internet Explorer 11 samt med de senaste versionerna av webbläsarna Firefox, Safari och Google Chrome. De mobila nättjänsterna fungerar bäst med Google Chromes och Safaris senaste versioner för mobiler och surfplattor samt med Internet Explorer Mobiles versioner 11.

JavaScript bör vara påkopplad då man använder My Evli. Funktionen är automatiskt påkopplad, ifall du inte har ändrat på dina internet inställningar.

My Evli använder långvariga cookies för att samla in besökarstatistik och kortvariga, såkallade session cookies, för sessionskontroll.