Kundinformation

Insättningsgarantin

Insättningar omfattas av den lagstadgade insättningsgarantin. I Finland är det Verket för finansiell stabilitet som ansvarar för insättningsgarantin.

Grundläggande information om insättningsgarantin

Finlands skyldigheter avseende utbyte av beskattningsuppgifter (FATCA, CRS & DAC2)

Evli är skyldig att samla uppgifter som behövs i beskattningen, eftersom Finland har ingått avtal om utbyte av skatteuppgifter med USA (s.k. FATCA-avtalet). Dessutom har Finland förbundit sig till OECD-ländernas gemensamma rapporteringsstandard CRS och Europeiska unionens direktivändring DAC2.

Denna reglering ålägger banker och övriga finansinstitut att kontrollera sina kunders beskattningsmässiga hemviststat och att i årsanmälan till Skatteförvaltningen i Finland lämna uppgifter om kundernas tillgångar och inkomster. Skatteförvaltningen rapporterar uppgifterna vidare till behöriga parter.

För kunderna innebär utbytet av skatteuppgifter att de måste svara på några frågor vars syfte är att utreda kundens beskattningsmässiga hemviststat.

Self-certification declaration – försäkran om skattestatus (blankett för privatpersoner)

Läs mer om internationellt utbyte av skatteinformation (på finska)

Evli Bank Abp:s anknutna ombud

Evli Bank Abp anlitar följande anknutna ombud som avses i lagen om värdepappersföretag (922/2007):

Evli Alexander Management Oy
FO-nummer: 1882491-3

Evli Investment Solutions Oy
FO-nummer: 2779036-4

Bantos Capital Oy
FO-nummer: 2784028-8 

VVS Investment Solutions Oy
FO-nummer: 2784037-6

Piela Investments Tmi
FO-nummer: 2783025-8

Lintu Capital
FO-nummer: 2796683-3

FT Neuvonantajat Oy
FO-nummer: 0801975-0

JN Investment Solutions
FO-nummer: 2805847-4

APS Investment Solutions
FO-nummer: 2824661-9

Mera specifik information kan erhållas från Evli Banks offentliga register. Registret finns på Evli Banks huvudkontor, Alexandersgatan 19 A, 00100 Helsingfors.

Tjänsteleverantörens kontaktpunkt som avses i §21, lagen om tillhandahållande av informationssamhällets tjänster, är: Evli Bank Abp, PB 1081, Alexandersgatan 19 A, 00101 Helsingfors