Evli - En bank som specialiserar sig på placering

Arvodesintäkterna och det förvaltade kapitalet fortsatte att öka

Halvårsrapport januari-juni 2018

Läs mer

Med vilken sannolikhet uppnår jag mitt investeringsmål?

Det är den viktigaste frågan för investerare, men få kan ge ett svar på den. Evli Digital kan.

Testa här (på finska)

Nyheter

generic evli personnel image